โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/ใส่สีสันลงในตาราง

เราสามารถกำหนดสีให้กับตัวอักษร เส้นตาราง และสีพื้นให้เด่นชัดยิ่งขึ้นได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้เป็นการใส่สีพื้นที่หัวตาราง รวมทั้งใส่สีตัวอักษรด้วย การใส่สีพื้น

การใส่สีตัวอักษร


กำหนดสีและเส้นตาราง

หากเราต้องการกำหนดสีและขนาดของเส้นให้กับตาราง สามารถทำได้ดังนี้

  1. เลือก Table>Table Properties (ตาราง>คุณสมบัติตาราง)
  2. คลิกเมาส์เลือกแท็บชื่อ Borders (เส้นขอบ)
  3. เลือกขนาดของเส้นตาราง
  4. เลือกสีเส้นตาราง
  5. คลิกเมาส์ปุ่ม เพื่อตกลงใช้ค่าที่กำหนด

สารบัญ

แก้ไข