โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/เมนูคำสั่ง

ส่วนที่เราจะพบเมื่อใช้โปรแกรมในชุด OpenOffice.org ที่คล้ายกันในแต่ละโปรแกรม ก็คือส่วนที่รวบรวมคำสั่งทั้งหมดที่เราเรียกใช้ได้ในโปรแกรมนั้นๆ ซึ่งเราเรียกส่วนนี้ว่าเมนู

เมนูหลักและแถบเครื่องมือ

แก้ไข

เมนูหลักก็มีลักษณะไม่ต่างจากโปรแกรมอื่นๆ มักจะเริ่มจากเมนูคำสั่ง File, Edit, ... การใช้งานก็ทำได้โดยคลิกที่เมนูที่ต้องการ ซึ่งจะปรากฏรายการคำสั่งย่อย

 
OpenOffice.org Menu

เราจะพบคำสั่งที่ใช้บ่อยได้ในแถบเครื่องมือ ซึ่งคำสั่งต่างๆ ได้ถูกแทนด้วยปุ่มคำสั่งที่เราสามารถคลิกเมาส์เรียกใช้ได้เลย ทำให้ไม่ต้องเลือกคำสั่งจากเมนู สำหรับโปรแกรม เช่น Calc หรือ Writer จะมีแถบเครื่องมือหลายชุดแต่โดยปกติจะแสดงเพียง 2 ชุดเท่านั้น ได้แก่ แถบเครื่องมือมาตรฐาน (Standard Toolbar) แถบเครื่องมือจัดรูปแบบ (Formatting Toolbar) ซึ่งรวบรวมคำสั่งต่างๆ ที่เราต้องใช้เป็นประจำ

 
OpenOffice.org Toolbars

เปิดแถบเครื่องมือ

แก้ไข

เราสามารถเปิดแถบเครื่องมืออื่น เช่น แถบเครื่องมือวาดรูป (Drawing Toolbar) ได้เมื่อต้องการนำมาใช้

  1. เลือกเมนู View>Toolbars
  2. คลิกเลือกแถบเครื่องมือที่ต้องการเปิด ซึ่งภายหลังที่เลือกจะปรากฏเครื่องหมายถูกหน้าชื่อแถบเครื่องมือนั้น
  3. แถบเครื่องมือที่เลือกจะปรากฏขึ้นในหน้าต่างโปรแกรม
 
View Toolbar : Drawing Toolbar

แถบเครื่องมือแบบลอยตัว/แบบฝังตัว

แก้ไข

บางครั้งผู้ใช้อาจจะพบว่าแถบเครื่องมือต่างๆ ปรากฏในลักษณะที่ไม่เหมือนกับที่เคยใช้อยู่ คือ เป็นแถบเครื่องมือที่ลอยอยู่เหนือพื้นที่พิมพ์งาน เรียกว่าแถบเครื่องมือแบบลอยตัว โดยในสภาวะปกติจะเป็นแบบฝังตัว คือ ติดผนึกอยู่ด้านบน หรือด้านข้างของพื้นที่พิมพ์งาน ซึ่งแถบเครื่องมือที่ลอยอยู่เหนือพื้นที่พิมพ์งานทำให้การพิมพ์งาน หรือแก้ไขข้อความ กระทำได้ลำบาก

 
Floating Toolbar

การปรับเปลี่ยนแถบเครื่องมือแบบลอยตัวเป็นแบบฝังตัว นำเมาส์ไปชี้แถบชื่อเรื่อง (Title bar) ของแถบเครื่องมือลอยตัว กดปุ่มซ้ายของเมาส์ ลากแถบเครื่องมือไปวาง ณ ตำแหน่งเดิม จากนั้นจึงปล่อยนิ้วจากเมาส์ หรือจะใช้การดับเบิลคลิกเพื่อคืนสภาพกลับอัตโนมัติก็ได้ หรือคลิกปุ่ม Control Menu ซึ่งมีรูปร่างเป็นสามเหลี่ยมชี้ลงที่อยู่ที่มุมขวาของแถบเครื่องมือ แล้วเลือกคำสั่ง Dock Toolbar หรือ Dock All Toolbars

สารบัญ

แก้ไข