โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การลบข้อความ

ถ้าเราต้องการลบตัวอักษรในข้อความก็ให้กดคีย์ Del เพื่อลบตัวอักษรที่อยู่ทางขวา หรือกดคีย์ Backspace เพื่อลบตัวอักษรที่อยู่ทางซ้าย

ในกรณีที่เราต้องการลบข้อความบางส่วน ให้เลือกข้อความนั้น และกดคีย์ Del ได้เลย

สารบัญ

แก้ไข