โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/จบการใช้ AutoFilter

เมื่อต้องการจบการใช้ AutoFilter ให้เลือกเมนู Data>Filter>AutoFilter (ข้อมูล>ตัวกรอง>ตัวกรองอัตโนมัติ) ยกเลิกเครื่องหมายถูกหน้าคำว่า AutoFilter

สารบัญ

แก้ไข