โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การใช้สไตล์ย่อหน้า

สไตล์คือรูปแบบย่อหน้าสำเร็จรูปที่เรานำมาใช้ในเอกสารของเราได้ ซึ่งแบ่งเป็นสไตล์สำหรับย่อหน้าแต่ละแบบ ตั้งแต่ หัวข้อ (Heading) ซึ่งมีหลายระดับตั้งแต่ Heading1, Heading2 ไปเรื่อยๆ รายการ (List) และข้อความ (Text body)

การนำสไตล์มาใช้กำหนดรูปแบบย่อหน้าสะดวก เพราะบ่อยครั้งเนื้อหาในเอกสารนั้นมีส่วนที่คล้ายกัน ทำให้ไม่ต้องกำหนดรูปแบบแต่ละส่วนซ้ำๆ กัน

กำหนดสไตล์ย่อหน้าให้กับข้อความ

แก้ไข

สำหรับการกำหนดสไตล์ให้กับหัวข้อต่างๆ ในเอกสารทำได้ โดยเลือก Format> Paragraph (รูปแบบ>ย่อหน้า) จะปรากฏหน้าต่าง Style and Formatting ที่แสดงรายการสไตล์สำเร็จรูปต่างๆ ที่นำมาใช้ได้

จากนั้นให้เราคลิกเลือกข้อความและคลิกชื่อสไตล์ที่จะใช้ ก็จะมีผลกับรูปแบบของข้อความทันที ดังตัวอย่างเรากำหนดให้หัวข้อใช้สไตล์ Heading1


ปรับสไตล์ย่อหน้า

แก้ไข

เราปรับแต่งสไตล์ย่อหน้าได้ โดยคลิกขวาชื่อสไตล์ที่ต้องการปรับในหน้าต่าง Style and Formatting เลือก Modify จะปรากฏหน้าต่าง Paragraph Style ซึ่งมีแท็บต่างๆ ให้เรากำหนดได้ ดังตัวอย่างที่แท็บ Font เรากำหนดรูปแบบตัวอักษรสำหรับภาษาอังกฤษ (Western text font) และภาษาไทย (CTL font) ใหม่ ดังรูป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงจะมีผลทันทีกับหน้าเอกสารที่เรากำหนดสไตล์นี้ไว้

สารบัญ

แก้ไข