โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/เข้าสู่โปรแกรม Draw

เราสามารถเข้าสู่การใช้งานโปรแกรม Draw โดยคลิกเมาส์ที่ปุ่ม Startเลือกคำสั่ง All Programs> OpenOffice.org 3.0>OpenOffice.org Draw จะปรากฏหน้าจอแรกของโปรแกรม OpenOffice.org Draw ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ดังต่อไปนี้


Tilte bar : แถบหัวเรื่อง

แก้ไข

เป็นแถบที่ใช้แสดงโปรแกรม และชื่อไฟล์ที่เปิดใช้งานอยู่ โดยโปรแกรมจะกำหนดชื่อเป็น "Untitled" ตอนเริ่มต้นที่เรายังไม่กำหนดชื่อไฟล์

แก้ไข

รวบรวมคำสั่งต่างๆ สำหรับใช้ทำงานในโปรแกรมทั้งหมด 9 คำสั่ง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

TIP

เมื่อเรียกใช้งานเมนูคำสั่ง สังเกตด้านหลังคำสั่งจะมีการใช้คีย์ลัด (Shortcut) เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน เช่น คำสั่ง New สำหรับการสร้างไฟล์ใหม่ เราสามารถใช้คีย์ลัด โดยการกดคีย์บอร์ด แทนได้

Drawing Bar : แถบเครื่องมือวาด

แก้ไข

เป็นแถบสี่เหลี่ยมที่ปรากฏทุกครั้งเมื่อเปิดโปรแกรม สำหรับเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการทำงาน แถบเครื่องมือวาดจะมีลักษณะเป็นไอคอนรูปภาพ สามารถเรียกใช้งานได้ง่ายเพียงการคลิกเมาส์ที่ไอคอนคำสั่งที่ต้องการเท่านั้น


แถบเครื่องมือมาตรฐานและแถบวัตถุ

แก้ไข

Standard Bar (แถบเครื่องมือมาตรฐาน) เป็นแถบรวมไอคอนรูปภาพที่ใช้แทนคำสั่งในการทำงานพื้นฐาน เพื่อช่วยให้เรียกใช้งานสะดวกมากกว่าการเลือกทางเมนูคำสั่ง เช่น


Formatting Bar (แถบวัตถุ) เป็นแถบที่ใช้กำหนดคุณสมบัติต่างๆ ให้กับวัตถุ ได้แก่ กำหนดสี และเส้นกรอบของวัตถุ

พื้นที่การทำงานของเอกสาร

แก้ไข

พื้นที่การทำงานเป็นพื้นที่ว่างๆ สำหรับการวาดภาพของเรา

หน้าต่างกำหนดรูปแบบวัตถุกราฟิก

แก้ไข

ทำหน้าที่เป็นตัวช่วยปรับแต่งรูปแบบของวัตถุให้เราโดยอัตโนมัติ โดยการเลือกใช้รูปแบบของกราฟิกที่โปรแกรมกำหนดค่าให้เราใช้งานได้เบื้องต้น เช่น หากเราวาดรูปสี่เหลี่ยม แล้วเลือกรูปแบบเป็นวัตถุเงา จากนั้นสี่เหลี่ยมของเราจะถูกตกแต่งด้วยสี และมีเงาซ้อนอยู่ด้านหลัง

หน้าต่างกำหนดหน้าเอกสารการทำงาน

แก้ไข

ก่อนที่เราจะวาดภาพลงไปในหน้าเอกสารนั้น ควรจะตรวจสอบดูก่อนว่าภาพที่จะวาดนั้นจะให้พิมพ์ออกมาบนกระดาษขนาดเท่าไร และเป็นแบบแนวตั้งหรือแนวนอน โดยการเข้าไปกำหนดรูปแบบของหน้าเอกสารได้ดังนี้

  1. คลิกเมาส์เลือกเมนูคำสั่ง Format>Page (รูปแบบ>หน้า) เพื่อกำหนดรูปแบบของหน้าเอกสาร
  2. จะปรากฏแท็บ Page และกำหนดค่าต่างๆ ดังนี้

หลังจากที่เรากำหนดรูปแบบ และการวางแนวของกระดาษเรียบร้อยแล้ว จากนั้นจะปรากฏภาพตัวอย่างของหน้าเอกสารอยู่ทางขวาของหน้าต่าง

  1. คลิกเมาส์ปุ่ม
  2. แสดงเอกสารในขนาดและการวางแนวเอกสารตามค่าที่เรากำหนด

สารบัญ

แก้ไข