โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การกำหนด Margin ให้หน้ากระดาษ

เราสามารถเลื่อน Margin หรือขอบกระดาษให้พอเหมาะได้ จากหน้าต่าง Print Preview (ตัวอย่างหน้ากระดาษ) ให้คลิกเมาส์ที่ปุ่ม Margins โปรแกรมจะแสดงเส้นขอบกระดาษขึ้นมา เราสามารถแดรกเมาส์เลื่อนตำแหน่งของขอบ กระดาษได้ตามต้องการ

สารบัญ

แก้ไข