โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/แทรกไฟล์ภาพกราฟิก

ในเนื้อหาส่วนแรกนั้น ได้กล่าวถึงการวาดภาพรูปทรงต่างๆ ซึ่งเป็นภาพในลักษณะของลายเส้น แต่สำหรับงานกราฟิกนั้นเราสามารถนำภาพที่มีลักษณะเป็นบิตแมพ เช่นเดียวกับภาพถ่าย มาทำการจัดเป็นส่วนประกอบในชิ้นงานได้

 1. เลือกเมนูคำสั่ง Insert>Picture>From File (แทรก>รูปภาพ> จากแฟ้ม) เพื่อเรียกใช้ภาพมาตกแต่งในชิ้นงาน
 2. ในหน้าต่าง Insert Picture ให้เราเลือกโฟลเดอร์ที่เก็บภาพที่เราต้องการ
 3. เลือกไฟล์ภาพที่เราต้องการจะนำไปใช้
 4. คลิกเมาส์ปุ่ม เพื่อนำภาพที่เราเลือกไว้มาแทรกในชิ้นงาน
 5. แสดงภาพที่เราเลือกจัดวางประกอบอยู่ในชิ้นงาน

แทรกไฟล์ภาพเป็นพื้นหลังหน้ากระดาษ

แก้ไข

การปรับแต่งพื้นหลังของหน้ากระดาษนั้นจะมีลักษณะเหมือนกับการปรับแต่งพื้นหลังของวัตถุในหน้ากระดาษซึ่งจะมีให้เลือกเป็นทั้งแบบไล่โทนสีหรือแบบภาพกราฟิก

ปรับแต่งภาพ

แก้ไข

เรายังสามารถทำการตกแต่งสี และความคมชัดของภาพได้ โดยการคลิกเมาส์ที่ปุ่ม (Color) จะแสดงค่าตัวเลือกสำหรับตกแต่งสี และความคมชัดให้กับเราดังนี้

 1. คลิกเมาส์ที่ปุ่ม (Color) เพื่อจะปรับแต่งสีภาพใหม่
 2. ทำการปรับแต่งสี ความสว่าง ความคมชัด และความเข้มของภาพกราฟิก โดยการกำหนดค่าต่างๆ ดังนี้

ปรับแต่งภาพแบบโปร่งใส

แก้ไข

เป็นการปรับภาพให้โปร่งใสด้วย (Transparancy) จะทำให้ภาพที่ซ้อนอยู่บนพื้นหลังของหน้ากระดาษมีสีกลมกลืนกัน

นอกจากนี้ยังมีอีกวิธีหนึ่ง ที่แนะนำว่าดีกว่า คือใช้วิธีการถอดสีพื้นหลังในภาพออกให้โปร่งใส จากนั้นจึงจะสามารถไปซ้อนอยู่บนพื้นหลังใดๆ ได้อย่างแนบเนียนยิ่งกว่า โดยมีวิธีการดังนี้

 1. เลือกเมนูคำสั่ง Tools>Eyedropper (เครื่องมือ>ตัวหยดสี)
 2. จะปรากฏหน้าจอ Eyedropper จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม (Eyedropper) เพื่อใช้เลือกสีที่จะถอดออก
 3. ในช่อง Color ตรงส่วน Source color ให้เราคลิก ที่ช่องสีแถวที่ 1 (จะเห็นว่ามีช่องสี 4 แถว แสดงว่าสามารถถอดสีออกไปได้ 4 สี)
 4. คลิกเมาส์เลือกสีที่ต้องการจะถอดออกจากภาพ
 5. ในช่อง Replace with ของช่องสีที่เราเลือก ให้แทนที่ด้วย Transparent
 6. คลิกเมาส์ที่ปุ่ม เพื่อถอดสีที่เราเลือกแล้วแทนที่ด้วยโปร่งใส
 7. แสดงเป็นภาพที่โปร่งใส โดยสามารถซ้อนภาพอยู่บนพื้นหลังได้สวยงาม

สารบัญ

แก้ไข