โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การเลือกตัวอักษรหรือข้อความบางส่วน

เมื่อเราต้องการแก้ไข คัดลอก เคลื่อนย้าย หรือจัดรูปแบบข้อความเฉพาะบางส่วนในหน้ากระดาษ เราต้องเลือกตัวอักษรหรือข้อความที่ต้องการก่อนจึงจะใช้คำสั่งกับข้อความนั้นได้ ซึ่งมีวิธีการเลือกทำได้หลายวิธีดังนี้

ใช้เมาส์เลือกข้อความ

ให้คลิกเมาส์ที่ต้นข้อความ แล้วกดปุ่มเมาส์ค้างไว้ ต่อจากนั้นลากเมาส์ให้เกิดแถบสีดำทับข้อความ แล้วปล่อยเมาส์เมื่อถึงจุดสิ้นสุดของข้อความที่ต้องการเลือก

ใช้แป้นพิมพ์เลือกข้อความ

ให้คลิกเมาส์ที่ต้นข้อความ แล้วกดปุ่มเ Shift ค้างไว้ ต่อจากนั้นคลิกปุ่มลูกศรตามทิศทาง ให้เกิดแถบสีดำทับข้อความ แล้วปล่อยนิ้วจากแป้นพิมพ์เมื่อถึงจุดสิ้นสุดของข้อความที่ต้องการเลือก

การเลือกเฉพาะคำ

ถ้าเราต้องการเลือกเฉพาะคำใดคำหนึ่งในข้อความ ก็ให้ดับเบิ้ลคลิกที่คำนั้นได้เลย ซึ่งจะเกิดแถบสีดำทับคำนั้น หมายความว่าคำนั้นได้ถูกเลือกแล้ว

การเลือกทั้งย่อหน้า

นำเมาส์มาชี้ ณ บรรทัดที่ต้องการในย่อหน้านั้นๆ แล้วคลิกเมาส์ต่อเนื่อง 3 ครั้ง

การเลือกข้อความทั้งหมดในเอกสาร

เราสามารถเลือกข้อความทั้งหมดในเอกสาร โดยการลากเมาส์ให้ทับข้อความทั้งหมด แต่ถ้าเอกสารของเรายาวหลายร้อยหน้า มีวิธีที่ง่ายและสะดวกกว่า คือ การใช้คำสั่ง Edit>Select All หรือกดคีย์ Ctrl+A

การเลือกแบบไม่ต่อเนื่อง

เลือกข้อมูลช่วงแรก จากนั้นกดปุ่ม Ctrl ค้างไว้เพื่อเลือกช่วงถัดไป

การเลือกข้อความแบบไม่ต่อเนื่อง

การยกเลิกการเลือกข้อความ

ถ้าต้องการยกเลิกข้อความที่ได้เลือกไว้ให้คลิกเมาส์ที่ตำแหน่งใดๆในเอกสารก็ได้ที่ไม่มีแถบดำที่เกิดจากการเลือกข้อความ

Note ขณะที่เลือกข้อมูล ควรระวังการกดปุ่มต่างๆ บนแป้นพิมพ์ เพราะอาจจะส่งผลให้ข้อมูลนั้นหายไป หรือถูกแทนที่ สามารถแก้ไขได้โดยการกดปุ่ม Ctrl+Z หรือเลือกคำสั่ง Edit, Undo…

สารบัญ

แก้ไข