โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/ขอความช่วยเหลือใน OpenOffice.org

ระบบความช่วยเหลือของ OpenOffice.org นั้นมีข้อมูลช่วยเหลือต่างๆ มากมาย โดยเมื่อเราเรียกใช้โปรแกรมใดในชุด OpenOffice.org ดังตัวอย่างถ้าเราอยู่ในโปรแกรม Writer เราสามารถเปิดดูหน้าจอ "Help" ได้ดังนี้

  1. เลือกเมนู Help>OpenOffice.org Help (ช่วยเหลือ>วิธีใช้ Open Office.org Help)# จะปรากฏหน้าต่าง OpenOffice.org Help ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม โดยมีการจัดเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน

สารบัญ

แก้ไข