โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การใช้คำสั่ง Undo และ Redo

หากเราใช้คำสั่งผิด ให้ใช้คำสั่ง Undo เพื่อยกเลิกคำสั่งที่ได้กระทำไปครั้งล่าสุดได้ เช่น ถ้าเราสั่งลบข้อมูลโดยไม่ตั้งใจ ให้คลิกเมาส์เลือก (Undo) ในแถบเครื่องมือ หรือเลือกเมนูคำสั่ง Edit>Undo (แก้ไข>เลิกทำ) ข้อมูลที่ถูกลบไปจะถูกคืนกลับมา

ในกรณีที่เราไม่ต้องการยกเลิกคำสั่งที่ได้ใช้คำสั่ง Undo ไปแล้ว ให้ใช้คำสั่ง Redo โดยคลิกเมาส์ที่ หรือเลือกเมนูคำสั่ง Edit>Redo (แก้ไข>ทำซ้ำ) เพื่อให้ข้อมูลกลับสภาพเดิม ตัวอย่างการใช้ Undo และ Redo

สารบัญ

แก้ไข