โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/ปรับแต่งการจัดวางข้อความในย่อ

การปรับระยะห่างระหว่างย่อหน้าจะช่วยให้เอกสารของเราอ่านได้สบายตาขึ้นหรือในกรณีที่เราต้องการแทรกรูปในบรรทัดแต่ขนาดของรูปสูงกว่าตัวอักษรก็อาจปรับระยะห่างระหว่างบรรทัดให้มากขึ้นเพื่อให้ข้อความในเอกสารถูกจัดอย่างลงตัว การปรับระยะห่างระหว่างบรรทัด

  1. คลิกเมาส์เลือกบรรทัดใดๆ ในย่อหน้าที่ต้องการเปลี่ยนระยะห่างระหว่างบรรทัด
  2. เลือกเมนู Format>Paragraph (รูปแบบ>ย่อหน้า)
  3. กำหนดระยะห่างระหว่างบรรทัดที่ต้องการในช่อง Line spaceing (ระยะห่างบรรทัด) มีให้รายละเอียดให้กำหนดดังนี้

• Single (บรรทัดเดียว) : ระยะห่าง 1 บรรทัดปกติ

• #5 Lines (#5 บรรทัด) ; เพิ่มความสูงอีกครึ่งเท่าของความสูงปกติ

• Double (บรรทัดคู่) : ระยะห่าง 2 เท่าของบรรทัดปกติ (จัดบรรทัดเว้นบรรทัด)

• Proportional (ตามสัดส่วน) : ระยะบรรทัดตามสัดส่วนของบรรทัดปกติ ซึ่งมีสัดส่วนปกติเท่ากับ 100%

• At least (น้อยที่สุด) : ระยะห่างที่ได้ต้องไม่น้อยกว่าค่าที่กำหนดในช่อง At

• Leading (นำหน้า) : ระยะห่างต้องเท่ากับค่าที่กำหนดในช่อง At

• Fixed (คงที่) : เว้นเป็นจำนวนบรรทัดเท่าที่กำหนด

ในกรอบ Preview จะแสดงตัวอย่างข้อความที่มีระยะห่างตามที่เรากำหนด

  1. คลิกเมาส์ปุ่ม OK เพื่อกำหนดระยะห่างให้กับย่อหน้านั้น

กำหนดระยะห่างระหว่างย่อหน้า

  1. คลิกเมาส์ที่บรรทัดใดๆ ของย่อหน้าที่ต้องการปรับระยะระหว่างย่อหน้า
  2. เลือกเมนู Format>Paragraph (รูปแบบ>ย่อหน้า)
  3. กำหนดระยะห่างระหว่างย่อหน้าโดยกำหนดที่หัวข้อ Spacing ดังนี้

• Top (บน) : เพิ่มระยะห่างระหว่างย่อหน้าที่แล้ว

• Button (ล่าง) : เพิ่มระยะห่างระหว่างย่อหน้าถัดไป

ในกรอบ Preview จะแสดงตัวอย่างข้อความเมื่อถูกกำหนดระยะห่างระหว่างย่อหน้าตามที่เราเลือก

  1. คลิกเมาส์ปุ่ม OK ระยะห่างดังที่เรากำหนด

สารบัญ

แก้ไข