โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/ออกจากโปรแกรม Calc

หลังจากเราได้เสร็จสิ้นการใช้ Calc และได้ทำการบันทึกข้อมูลแล้ว ก่อนปิดเครื่อง หรือใช้โปรแกรมอื่น เราควรออกจากโปรแกรม Calc ก่อน

  1. เลือก File>Exit (แฟ้ม>ออก) หรือดับเบิ้ลคลิกที่ปุ่ม (มุมบนซ้ายสุดของจอภาพ) หรือคลิกเมาส์ที่ (มุมบนขวาสุดของจอภาพ)
  2. หากเรายังไม่ได้บันทึกข้อมูล Calc จะถามเราว่าต้องการบันทึกข้อมูลหรือไม่เลือก

สารบัญ

แก้ไข