โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/กำหนดคุณสมบัติวัตถุ

ก่อนสร้างส่วนประกอบของภาพที่เป็นวัตถุ เราจำเป็นจะต้องกำหนดคุณสมบัติต่างๆ ของวัตถุ เช่น กำหนดเส้นขอบ กำหนดพื้นหลัง โดยมีรายละเอียดต่างๆ ให้เรากำหนดได้ดังนี้

ตกแต่งเส้นกรอบของวัตถุ แก้ไข

เราสามารถกำหนดรูปแบบของเส้นกรอบว่าจะเป็นเส้นต่อเนื่อง หรือเส้นประ และสามารถกำหนดสีของเส้นได้ดังนี้

เติมสีพื้นด้านในวัตถุ แก้ไข

เป็นการกำหนดสีที่จะใช้เติมอยู่ภายในส่วนประกอบของวัตถุ โดยสามารถปรับแต่งได้ดังนี้

สารบัญ แก้ไข