โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/ดูข้อมูลในแผ่นงานแบบเต็มจอ

อีกวิธีที่เราสามารถแสดงข้อมูลได้มากขึ้นบนจอภาพคือการใช้คำสั่ง View>Full Screen (มุมมอง>เต็มจอ) ซึ่งจะทำให้ Calc ไม่แสดงส่วนประกอบต่างๆ เช่น แถบฟังก์ชั่น แถบวัตถุ และแถบสูตร เพื่อให้ข้อมูลในแผ่นงานมีพื้นที่แสดงข้อมูลมากที่สุด

สารบัญ

แก้ไข