โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/ยกเลิกเส้นประที่ Calc ขีดระหว่างเซลล์

เราสามารถยกเลิกเส้นตารางที่ Calc ขีดแบ่งเซลล์ในตารางได้ เพื่อให้มองเห็นเส้นขอบที่ตีกรอบตารางของข้อมูลในแต่ละเซลล์ได้ชัดขึ้น

  1. เลือกคำสั่ง Tools>Options (เครื่องมือ>ตัวเลือก)
  2. ที่หัวข้อ OpenOffice.org Calc ให้คลิกเมาส์ที่ View (มุมมอง) เพื่อกำหนดค่าเกี่ยวกับการแสดงออบเจ็กต์ต่างๆ ของโปรแกรม
  3. คลิกเมาส์ยกเลิกเครื่องหมายถูกในหัวข้อ Grid lines (เส้นตาราง) เพื่อยกเลิกเส้นตารางที่ Calc ใช้ขีดแบ่งเซลล์ในตาราง
  4. คลิกเมาส์ปุ่ม เราจะเห็นเส้นขอบที่ตีกรอบให้กับตารางข้อมูลได้ชัดเจนมากขึ้น

สารบัญ

แก้ไข