โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การแทรกภาพลงบนเอกสาร

เราสามารถนำภาพมาแทรกในเอกสารหรือวาดรูปด้วยตนเองได้

  1. เลือก Insert>Pictutre>From File (แทรก>รูปภาพ>จากแฟ้ม) เพื่อนำภาพเข้ามาใช้งาน
  2. จะปรากฏหน้าต่าง Insert picture ขึ้นมาให้เราทำดังนี้
    1. เลือกโฟลเดอร์ที่เก็บภาพในเครื่องของเรา
    2. คลิกเลือกไฟล์ภาพที่ต้องการนำมาใช้งาน
    3. คลิกปุ่ม เพื่อนำภาพที่เลือกไปใช้งานเอกสาร
  3. ไฟล์ภาพที่เลือกก็จะปรากฏในหน้าเอกสารของเรา

สารบัญ

แก้ไข