โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การเลือกฟอนต์ที่ใช้

ให้เราเลือกข้อความที่ต้องการเปลี่ยนรูปแบบฟอนต์และคลิกเมาส์ลูกศรข้างปุ่ม แล้วเลือกรูปแบบฟอนต์ได้จากรายการ

สารบัญ

แก้ไข