โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การวาดเส้นเชื่อม

เราจะใช้ปุ่มเครื่องมือ วาดเส้นเชื่อมระหว่างชิ้นงาน มีขั้นตอนดังนี้


NOTE

• ถ้าในขณะเลือกพื้นที่กดปุ่ม ค้างเอาไว้ เราจะได้รูปทรงที่มีสัดส่วนคงที่ในขณะขยายขนาด

• ถ้าในขณะเลือกพื้นที่กดปุ่ม ค้างเอาไว้ เราจะได้รูปทรงที่มีจุดศูนย์กลางของภาพอยู่ในตำแหน่งเดิม

• ในขณะที่กำลังกำหนดพื้นที่สามารถกดปุ่ม และ พร้อมกันได้

สารบัญ

แก้ไข