โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/เลือกใช้แผ่นงานที่ต้องการ

เมื่อเข้าสู่ Calc เราจะใช้แผ่นงานแรกที่มีชื่อว่า Sheet1 (แผ่นงาน1) ก่อน (ให้สังเกตจากแท็บชีตงานสีขาวที่แสดงแผ่นงานที่ใช้งานอยู่) เราสามารถเปลี่ยนแผ่นงานที่ใช้ได้โดยคลิกเมาส์เลือกแท็บชีตงานที่มีชื่อของแผ่นงานที่ต้องการใช้งาน


NOTE

เราสามารถสลับแผ่นงานที่ใช้งานอยู่ได้โดยกดปุ่มต่อไปนี้ได้แทนการใช้เมาส์

สลับไปใช้แผ่นงานแผ่นทางขวาจากแผ่นที่ใช้อยู่

สลับไปใช้แผ่นงานแผ่นทางซ้ายจากแผ่นที่ใช้อยู่

สารบัญ แก้ไข