โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การเลื่อนดูเอกสาร

เมื่อเอกสารของเรายาวจนไม่สามารถแสดงข้อความให้เห็นได้ทั้งหมด ให้ใช้ Scroll Bar เลื่อนเอกสารที่แสดงขึ้นลงเพื่อดูข้อความส่วนอื่นได้ โดยคลิกเมาส์ที่ปุ่ม และเลื่อนหน้าเอกสารขึ้นหรือลง

ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนหน้าเอกสารอย่างรวดเร็วให้เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังที่ Scroll Bar และให้คลิกเมาส์ที่ค้างไว้แล้วลากขึ้นลง โปรแกรม Writer จะแสดงเลขหน้าที่เราจะไป เมื่อเราปล่อยเมาส์ก็จะไปที่เอกสารหน้านั้น


ในกรณีที่เราต้องการการเปลี่ยนหน้าเอกสารทีละหน้า ให้คลิกปุ่ม (Previous page) เปลี่ยนไปยังหน้าก่อนหน้านี้ หรือคลิกปุ่ม (Next page) เปลี่ยนไปยังหน้าถัดไป

สารบัญ

แก้ไข