โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/รู้จักตัวชี้เมาส์

จะสังเกตว่าตัวชี้เมาส์ในหน้าต่างเอกสาร จะเปลี่ยนรูปร่างไปตามตำแหน่งที่ชี้อยู่ในขณะนั้น โดยมีสัญลักษณ์ดังนี้

สารบัญ

แก้ไข