โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/ย้ายตำแหน่งแผ่นงาน

หากเราต้องการย้ายแผ่นงาน เพื่อจัดข้อมูลให้เป็นระเบียบมากขึ้นก็สามารถทำได้ดังนี้

  1. คลิกเมาส์เลือกแท็บชีตงานของแผ่นงานที่ต้องการเปลี่ยนตำแหน่งค้างไว้ จะเห็นว่า เปลี่ยนเป็นและมีสัญลักษณ์ชี้ตำแหน่ง ขึ้นมา
  2. แดรกเมาส์เลื่อน ไปที่แท็บชีตงานของแผ่นงานที่จะให้แผ่นงานที่เลือกไว้มาแทรกทางขวา
  3. เมื่อปล่อยเมาส์แผ่นงานที่เลือกจะย้ายมาอยู่ที่ตำแหน่งใหม่

TIP

ถ้าในขั้นตอนที่ 2 เรากดปุ่ม ค้างไว้ในขณะแดรกเมาส์ตัวชี้ จะเปลี่ยนเป็น (สัญลักษณ์มีเครื่องหมาย +) ซึ่งจะไม่เป็นการสลับตำแหน่งแผ่นงาน แต่เป็นการเพิ่มแผ่นงานใหม่ในตำแหน่งที่เรากำหนด

สารบัญ

แก้ไข