โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การคำนวณค่าในตาราง

หากตารางของเราเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลข เช่น ราคาขาย หรือจำนวนอื่นๆ ที่ต้องการหาผลลัพธ์ เราสามารถคำนวณหาผลรวมได้ โดยที่เราไม่ต้องเสียเวลามาคำนวณเอง

  1. คลิกเมาส์ในช่องที่ต้องการให้แสดงผลรวม
  2. คลิกเมาส์ที่ปุ่ม (Sum) เพื่อคำนวณค่า
  3. ลากเมาส์เลือกค่าในช่องที่ต้องการคำนวณ ในช่องของการคำนวณจะแสดงค่าต่างๆ ที่เราเลือกมา
  4. คลิกเมาส์ที่ (Apply) เพื่อคำนวณค่าที่เลือก โดยที่จะแสดงค่าผลลัพธ์ที่ได้ในช่องรวมยอดของเรา

NOTE

หากเราต้องการคำนวณค่าที่มีความซับซ้อนมาก ให้เราเลือกเซลล์ที่ต้องการคำนวณ แล้วคลิกเมาส์ที่ปุ่ม(Formula) จากนั้นคลิกเลือกสูตรคำนวณที่ต้องการ

สารบัญ แก้ไข