โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การตัดภาพให้เหลือเฉพาะส่วนที่ต้องการ

หากภาพที่เรานำมาตกแต่งในสไลด์มีบางส่วนที่ไม่ต้องการ ก็ให้ใช้เครื่องมือ ตัดภาพส่วนนั้นออกไปให้เหลือเฉพาะส่วนที่ต้องการได้ ดังนี้

สารบัญ แก้ไข