โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การกรอกข้อความโดยอัตโนมัติด้วย AutoText

ในการสร้างงานเอกสารถ้าเรามีข้อความหรือรูปภาพเดิมๆ ที่ใช้บ่อย ก็สามารถใช้ AutoText จดจำข้อความหรือภาพนั้นเพื่อนำมาใช้ได้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำๆ ซึ่งวิธีนี้จะช่วยประหยัดเวลาในการทำงานของเราได้เป็นอย่างมาก

  1. ลากเมาส์เลือกข้อความที่ต้องการทำเป็น AutoText
  2. เลือก Edit>AutoText (แก้ไข>ข้อความอัตโนมัติ)
  3. ตั้งชื่อข้อความที่ต้องการให้ปรากฏอัตโนมัติ และตัวย่อสำหรับเรียกใช้คำนั้น
  4. คลิกเมาส์ที่ปุ่ม และเลือกคำสั่ง New เพื่อสร้างข้อความ
  5. คลิกเมาส์ปุ่ม

ดังตัวอย่าง เรากำหนดให้คำว่า “แผน” เป็นตัวย่อที่ใช้เรียกคำว่า “แผนแม่บท ict” โดยหลังจากที่เรากำหนดคำนี้ใน AutoText แล้ว เมื่อใดที่เราพิมพ์คำว่า “แผน” (ที่เป็นคำย่อที่กำหนดไว้) ให้เลือกคำนั้นและกดคีย์ จะเป็นการแทนคำนั้นด้วยคำเต็มที่กำหนดไว้ ดังรูป


หากเราต้องการแก้ไขคำที่กำหนดไว้ ให้กลับไปที่หน้าต่าง AutoText อีกครั้ง โดยเลือก Edit>AutoText (แก้ไข>ข้อความอัตโนมัติ) เลือกคำที่ต้องการแก้ไขในรายการ คลิก จะปรากฏเมนูให้เลือก ดังนี้

สารบัญ

แก้ไข