โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การเปลี่ยนขนาดฟอนต์

ให้เราเลือกข้อความที่ต้องการเปลี่ยนขนาดฟอนต์และคลิกเมาส์ลูกศรข้างปุ่มแล้วกำหนดขนาดฟอนต์ได้จากรายการ

NOTE

เราสามารถระบุขนาดตัวอักษรแบบเจาะจงโดยกรอกขนาดของฟอนต์ที่ ได้เลย แม้ว่าจะไม่มีขนาดนั้นในรายการก็ตาม โดยจะกรอกค่าได้ไม่เกิน #99 (ขนาดตัวอักษรมีหน่วยวัดเป็นพอยต์)

สารบัญ

แก้ไข