โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การรวมกลุ่มและแยกวัตถุ

เราจะจัดกลุ่มวัตถุก็ต่อเมื่อต้องการรวมวัตถุที่สร้างขึ้นมาให้เป็นชิ้นเดียวกัน หรือต้องการเคลื่อนย้ายไปวางในตำแหน่งอื่นๆ ทำได้ดังต่อไปนี้

  1. คลิกวัตถุทุกชิ้นที่ต้องการรวมกลุ่ม
  2. คลิกเมาส์เลือกเมนูคำสั่ง Modify>Group (เปลี่ยนแปลง>รวม) หรือกดปุ่ม
  3. หากต้องการแยกวัตถุให้เลือกเมนูคำสั่ง Modify>Ungroup (เปลี่ยนแปลง> แยก) หรือกดปุ่ม

นอกจากนี้ยังมีการรวมวัตถุในลักษณะ Combine, Subtract, Intersect แต่เราต้องเลือกวัตถุตั้งแต่ 2 ชิ้นที่ซ้อนทับกัน แล้วคลิกเมาส์ปุ่มขวาเลือกคำสั่ง Combine (เชื่อม) หรือ Shapes (รูปร่าง)

สารบัญ

แก้ไข