โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การค้นหาและแทนที่ข้อความในเอกสาร

ค้นหาข้อความ

ใน Writer สามารถค้นหาข้อความที่ต้องการในเอกสารได้ ซึ่งมีประโยชน์มากโดยเฉพาะในกรณีที่เราต้องการค้นหาข้อความในเอกสารที่มีความหนาหลายร้อยหน้า ดังตัวอย่างเราจะแทนคำว่า “wimax” ในเอกสาร

 1. เลือก Edit>Find&Replace (แก้ไข>ค้นหาและแทนที่) หรือคลิกปุ่ม
 2. พิมพ์ข้อความที่เราต้องการค้นหาในช่องค้นหา Search for (สิ่งที่ต้องการค้นหา) ในตัวอย่างพิมพ์คำว่า "wimax"
 3. คลิกปุ่ม เพื่อค้นหาข้อความที่ต้องการโดยจะแสดงทีละคำที่พบ (ถ้าเราคลิกปุ่ม จะแสดงคำที่พบทุกคำในเอกสาร)
 4. จะปรากฏแถบแรเงาทับข้อความที่ค้นหาเจอ
 5. ถ้าข้อความที่ต้องการค้นหามีอยู่หลายแห่งในเอกสาร ให้คลิกปุ่ม เพื่อหาข้อความในตำแหน่งถัดไป
 6. คลิกปุ่ม เพื่อออกจากการค้นหาข้อความ

TIP

แม้เราจะปิดหน้าต่างค้นหาไปแล้ว หากเราต้องการค้นหาข้อความอยู่ก็ให้กดคีย์ ++ เพื่อให้ค้นหาคำที่กำหนดไว้ได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้คำสั่ง Edit> Find&Replace เปิดหน้าต่างค้นหาที่ปิดแล้วขึ้นมา

นอกจากการคลิกปุ่มในหน้าต่างค้นหาเราสามารถคลิกที่ปุ่มที่มุมขวาล่างของหน้าต่างโปรแกรมเพื่อค้นหาทีละคำได้เช่นกันแม้จะปิดหน้าต่างค้นหาไปแล้ว

ตัวเลือกต่างๆ ในหน้าต่างค้นหา

Match case (พิจารณาตัวพิมพ์ใหญ่,เล็ก) : ค้นหาเฉพาะคำที่มีตัวอักษรเล็กใหญ่ตรงกับที่กำหนดไว้เท่านั้น Whole words only (ทั้งคำเท่านั้น) : ค้นหาข้อความที่เป็นคำ ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของคำ เช่น ถ้าค้นหา soft จะไม่สนใจคำว่า software

นอกจากนั้นเมื่อคลิกที่ จะมีตัวเลือก เพิ่มเติมอีก ดังนี้ Current selection only : ค้นหาในข้อความที่เลือกไว้เท่านั้น Backwards : ย้อนกลับไปค้นหาในข้อความที่ค้นหาผ่านมาแล้ว Regular expressions : ค้นหาโดยใช้สัญลักษณ์พิเศษช่วย เช่น * ,? Similarity search : ค้นหาคำที่คล้ายกัน Search for Styles : ค้นหารูปแบบ ค้นหาและแทนที่ข้อความ

เราจะใช้คำสั่ง Find&Replace เช่นเดิมแต่คราวนี้จะแทนที่คำที่ค้นหาด้วยคำใหม่ ดังตัวอย่างเราจะแทนคำว่า “wimax” ในเอกสารด้วยคำว่า “ไวแม็กซ์” แทน

 1. เลือก Edit>Find&Replace (แก้ไข>ค้นหาและแทนที่) หรือคลิกปุ่ม
 2. พิมพ์ข้อความที่เราต้องการค้นหาในช่อง Search for (สิ่งที่ต้องการค้นหา) ในตัวอย่างพิมพ์คำว่า "wimax" และพิมพ์ข้อความใหม่ที่จะมาแทนที่ข้อความเดิมในช่อง Replace with (แทนที่ด้วย) ในตัวอย่างพิมพ์คำที่ต้องการให้แทนที่คำเดิมพิมพ์เป็น "ไวแม็กซ์"
 3. คลิกเมาส์ปุ่ม เพื่อค้นหาข้อความ
 4. จะปรากฏแถบแรเงาทับข้อความที่ต้องการค้นหาพบคำว่า "wimax"
 5. คลิกปุ่ม เพื่อแทนที่ด้วยคำว่า "ไวแม็กซ์" ลงไปในข้อความ (ถ้าเราคลิกปุ่ม จะแทนที่คำที่พบทุกคำในเอกสารทันที)
 6. ถ้าข้อความที่ต้องการแทนที่มีอยู่หลายแห่งในเอกสาร ให้คลิกปุ่ม เพื่อหาข้อความในตำแหน่งถัดไป และให้คลิกปุ่มเพื่อแทนที่ข้อความที่พบ# คลิกปุ่ม เพื่อออกจากการค้นหาและแทนที่ข้อความ

สารบัญ

แก้ไข