โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การเลือกเซลล์ แถว หรือคอลัมน์

ก่อนที่เราจะทำการปรับแต่งรายละเอียดใดๆในตารางที่สร้างเช่นกำหนดสีหรือปรับความกว้างของช่องตารางเราจำเป็นต้องเลือกช่องเซลล์หรือกลุ่มเซลล์ที่จะทำงานด้วยก่อนใช้คำสั่งนั้นซึ่งมีหลายวิธีดังต่อไปนี้

การเลือกทั้งแถว

เลื่อนเมาส์ไปที่ต้นแถวจะปรากฏสัญลักษณ์ ให้คลิกเลือกทั้งแถว ถ้าต้องการเลือกทีละหลายๆ แถวก็ให้ลากเมาส์ค้างไว้เลื่อนไปช่องถัดไป เพื่อเลือกจำนวนแถวตามต้องการ

เลือกทั้งคอลัมน์

เลื่อนเมาส์ไปที่หัวคอลัมน์จะปรากฏสัญลักษณ์ ให้คลิกเลือกทั้งคอลัมน์ ถ้าต้องการเลือกทีละหลายๆ คอลัมน์ก็ให้ลากเมาส์ค้างไว้เลื่อนไปช่องถัดไป เพื่อเลือกจำนวนคอลัมน์ตามต้องการ

เลือกทั้งตาราง

ถ้าต้องการเลือกทั้งตาราง ให้คลิกเมาส์เลือกเซลล์แถวหรือคอลัมน์ใดก็ได้ในตาราง จากนั้นกดคีย์

สารบัญ

แก้ไข