โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การหมุนวัตถุ

เราสามารถหมุนภาพที่สร้าง โดยคลิกเลือกวัตถุ และคลิกปุ่ม จะปรากฏ วงกลมเล็กๆ สีแดง 8 จุดล้อมวัตถุ เมื่อเลื่อนตัวชี้ไปวางจะเปลี่ยนเป็น จากนั้นคลิกเมาส์ค้างไว้ และลากเมาส์เพื่อหมุนวัตถุไปในทิศทางที่เราต้องการ

สารบัญ

แก้ไข