โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การจัดการรูปภาพ

เคลื่อนย้ายภาพ

เราสามารถเคลื่อนย้ายตำแหน่งภาพได้ โดยการคลิกเมาส์ที่ภาพจะแสดงกรอบสี่เหลี่ยมขึ้น จากนั้นลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการเมื่อเสร็จแล้วให้กดคีย์ ก็จะเป็นการจบขั้นตอน

ปรับขนาดภาพ

TIP

การกดปุ่ม ไปพร้อมๆ กับการย่อ-ขยายภาพ จะช่วยให้ภาพนั้นคงสัดส่วนที่เท่ากัน ปรับความเข้ม ความจาง และสีของรูป

เราปรับความเข้ม ความจาง และสีของรูปได้โดยการคลิกเลือกที่รูป และใช้ปุ่มคำสั่งในแถบเครื่องมือ Picture โดยปกติแถบเครื่องมือ Picture จะปรากฏโดยอัตโนมัติขึ้นเมื่อเราคลิกเมาส์เลือกที่ภาพ หากไม่ปรากฏ เราสามารถเลือกแสดงแถบ Picture ได้โดยเลือก View>Toolbars>Picture (มุมมอง>แถบเครื่องมือ>รูปภาพ)

สารบัญ แก้ไข