โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/จัดตำแหน่งข้อมูลในแต่ละเซลล์

โดยปกติเมื่อเราป้อนข้อมูลในตาราง ข้อมูลที่เป็นตัวเลขจะถูกจัดชิดขวาเซลล์ และข้อความจะถูกจัดชิดซ้ายเซลล์เสมอ หากเราต้องการเปลี่ยนให้ข้อมูลถูกจัดอยู่กึ่งกลาง ชิดซ้าย หรือชิดขวาในเซลล์ก็สามารถทำได้ดังนี้

  1. เลือกข้อมูลที่ต้องการจัดรูปแบบใหม่
  2. คลิกเมาส์เลือกจากแถบข้อมูล

สารบัญ แก้ไข