โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การตกแต่งสีภาพ

เราสามารถเปลี่ยนสีภาพให้ดูกลมกลืนกับองค์ประกอบอื่นๆ ในสไลด์ได้

  1. คลิกเมาส์เลือกภาพที่ต้องการปรับแต่งสี
  2. คลิกเมาส์ปุ่ม เพื่อเข้าสู่การปรับแต่งสี
  3. กำหนดค่าเปอร์เซ็นต์ของสีทั้ง 3 สี โดยที่
  4. แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการกำหนดค่าสี

สารบัญ

แก้ไข