โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/แทรกสไลด์แผ่นใหม่

หากเราพบว่าเนื้อหาบางส่วนในงานพรีเซนเตชั่นที่กำลังสร้างอยู่ยังไม่ครบถ้วน ก็สามารถแทรกสไลด์แผ่นใหม่เพื่อเพิ่มเนื้อหาเข้าไปได้ โดยแนะนำให้ใช้ มุมมอง Normal (ปกติ) เพราะจะแสดงสไลด์ได้หลายแผ่นพร้อมกันบนจอภาพ ทำให้เราเลือกตำแหน่งที่ต้องการแทรกสไลด์แผ่นใหม่ได้

สารบัญ

แก้ไข