โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/หมุนกล่องข้อความ

เราจะหมุนกล่องข้อความให้จัดวางในแนวที่ต้องการ โดยคลิกปุ่ม ในแถบเครื่องมือ และเลื่อนเมาส์ไปที่มุมของกล่องข้อความ ตัวชี้เมาส์จะเป็นรูป จากนั้นคลิกลากเมาส์หมุนกล่องข้อความตามที่ต้องการ

สารบัญ แก้ไข