โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การแทรกสไลด์ด้วยการคัดลอกสไลด์

หากเราต้องการสร้างสไลด์แผ่นใหม่ขึ้นในงานของเรา โดยที่สไลด์ใหม่นี้มีรูปแบบคล้ายกับสไลด์ที่มีอยู่ในไฟล์งานเดียวกัน ก็อาจใช้วิธีคัดลอกสไลด์ที่มีอยู่แล้วมาเป็นสไลด์ใหม่ ซึ่งหลังจากนั้นก็เหลือเพียงการวางองค์ประกอบต่างๆ และแก้ไขตกแต่งบางด้าน ซึ่งทำให้การสร้างสไลด์ที่คล้ายๆ กันรวดเร็วกว่าเดิม

  1. เปิดหน้าสไลด์ที่เราต้องการคัดลอก
  2. เลือก Insert>Duplicate Slide (แทรก>ทำซ้ำภาพนิ่ง)
  3. หน้าจอจะแสดงสไลด์ใหม่ที่เราได้ทำการคัดลอกไว้

สารบัญ

แก้ไข