โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การปรับแต่งโหมดกราฟิก

เราสามารถทำการตกแต่งภาพให้อยู่ในลักษณะพิเศษที่เป็นโหมดกราฟิกแบบต่างๆ โดยใช้เครื่องมือ ที่อยู่ในแถบเครื่องมือ ซึ่งเป็นการปรับแต่งโหมดกราฟิกของภาพ (ใช้ได้ทั้งกับภาพแบบ Vector และ Raster) ในตัวอย่างต่อไปนี้เราจะใช้ภาพแบบ Vector


เมื่อเราต้องการให้ยกเลิกการปรับแต่งให้ภาพมีสีเหมือนตอนที่ยังไม่ได้ปรับแต่งก็สามารถทำได้ โดยเลือกการแต่งสี Clip Art แบบ Default (ค่าปริยาย) ดังรูป

สารบัญ

แก้ไข