โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/เปลี่ยนแถบเมนูจากอังกฤษเป็นไทย

หลังจากการติดตั้งโปรแกรม OpenOffice.org เสร็จ เราจะพบกับเมนู และคำสั่งต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนส่วนเหล่านี้เป็นภาษาไทย เพราะคุ้นเคยกว่า ก็ทำได้โดยเข้าไปกำหนดในส่วน Options ของโปรแกรม และเมื่อใดที่ต้องการเปลี่ยนกลับเป็นภาษาอังกฤษก็ให้มาสลับภาษาได้เช่นกัน


หากเราต้องการเปลี่ยนเมนูเป็นภาษาไทย จะต้องติดตั้ง OpenOffice.org Thai Langauage Pack ในเครื่องของเราก่อน (ติดตั้งครั้งแรกครั้งเดียว) ซึ่งโปรแกรมนี้มาพร้อมกับแผ่นซีดี Chantra ที่มาพร้อมกับคู่มือเล่มนี้เช่นกัน NOTE

ในกรณีที่เราไม่มีแผ่นซีดี Chantra ก็สามารถดาวน์โหลด Thai Language Pack ได้โดยตรงที่ http://www.thaiopensource.org/pub/OpenOffice.org/##1/OOo_ ##1_090116_Win32Intel_langpack_th.exe


ต่อไปให้เราเรียกโปรแกรม OpenOffice.org ใดก็ได้ และทำตามขั้นตอน ดังนี้

  1. จากหน้าต่างโปรแกรมใดๆ ที่เปิดอยู่ให้เราเลือกเมนู Tools>Options (เครื่องมือ> ตัวเลือก)
  2. จะปรากฏหน้าต่าง Options ขึ้นมาให้เราเลือกไปที่ Language Settings และเลือก Language
  3. ที่ช่อง User interface กำหนดภาษาที่ใช้บนหน้าต่างโปรแกรมเป็น Thai
  4. คลิกเมาส์ที่ปุ่ม
  5. โปรแกรมจะแจ้งว่าการเปลี่ยนภาษานี้จะมีผลเมื่อเราปิดและเปิดโปรแกรมใหม่

การกำหนดภาษาของเมนูนี้จะมีผลก็ต่อเมื่อเราปิดโปรแกรมที่เปิดอยู่ไปก่อน และเปิดใช้งานโปรแกรมใหม่อีกครั้ง NOTE

ในหนังสือเล่มนี้จะอธิบายการใช้งานโปรแกรมต่างๆ โดยแสดงทั้งเมนูที่เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยด้วย เช่น File>Print (แฟ้ม>พิมพ์) เพื่อให้รองรับทั้งผู้ใช้งานที่กำหนดเมนูเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทยก็ได้

สารบัญ

แก้ไข