โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การใช้ AutoFormat ตกแต่งตารางโดยอัตโนมัติ

เราจะพบว่ากว่าจะได้ตารางข้อมูลที่มีหน้าตาสวยงาม จะต้องใช้เวลาพอสมควรในการกำหนดรูปแบบการแสดงข้อมูล เลือกรูปแบบตัวอักษรและสีที่ใช้ในส่วนต่างๆ วิธีที่เร็วกว่านี้คือ การใช้ AutoFormat ที่สามารถปรับแต่งหน้าตาของตารางได้โดยอัตโนมัติ

  1. เลือกกลุ่มเซลล์ที่ต้องการกำหนดรูปแบบ
  2. เลือก Format>AutoFormat (รูปแบบ>รูปแบบอัตโนมัติ)
  3. เลือกรูปแบบตารางที่เราต้องการ ซึ่งจะแสดงตัวอย่างตารางให้ดูทางด้านขวามือ
  4. คลิกเมาส์ปุ่ม รูปแบบของกลุ่มเซลล์ที่เลือกจะเปลี่ยนไปเป็นเหมือนตามแบบที่เลือก

WARNING

การใช้ AutoFormat กับกลุ่มเซลล์ที่มีการกำหนดรูปแบบไว้ก่อนแล้ว จะทำให้รูปแบบเก่าถูกยกเลิก TIP

ในขั้นตอนที่ 3 เราสามารถเลือกเฉพาะองค์ประกอบในรูปแบบการตกแต่งตารางที่ชอบได้ โดยคลิกเมาส์ปุ่ม และคลิก เลือกให้มีเครื่องหมายถูกหน้าลักษณะรูปแบบที่เราต้องการนำมาใช้ ซึ่งเราสามารถเลือกได้ตั้งแต่รูปแบบตัวอักษร ลวดลาย ไปจนถึงรูปแบบการจัดเรียงข้อมูลในแต่ละเซลล์

สารบัญ

แก้ไข