โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การใช้คำสั่ง Undo เพื่อยกเลิกข้อผิดพลาด

ในขณะที่เราสร้างสไลด์อยู่นั้น ถ้าหากเราใช้คำสั่งผิดให้ใช้คำสั่ง Undo (เลิกทำ) เพื่อยกเลิกคำสั่งที่ได้กระทำไปครั้งล่าสุดได้ เช่น ถ้าเราสั่งลบข้อมูลโดยไม่ได้ตั้งใจให้คลิกเมาส์เลือก (Undo) ในแถบเครื่องมือทันทีข้อมูลที่ถูกลบไปจะถูกคืนกลับมา ดังรูป

  1. คลิกเมาส์ปุ่ม Undo (แก้ไขกลับคืน) เพื่อยกเลิกคำสั่งล่าสุด
  2. ผลลัพธ์ที่ได้ จะเห็นว่าสไลด์จะกลับสู่สภาพก่อนใช้คำสั่ง

ถ้าเราเปลี่ยนใจไม่ต้องการยกเลิกคำสั่งนั้นหลังจากที่ได้ใช้คำสั่ง (Undo) ไปแล้ว ให้คลิกเมาส์ที่ Redo (ทำซ้ำ) ทันทีเพื่อให้ข้อมูลกลับมาอยู่ในสภาพเดิม

NOTE

ในกรณีที่เราใช้คำสั่งผิดแต่ทราบภายหลังจากที่ได้ใช้ไปแล้วอีกหลายคำสั่ง เราจะต้องยกเลิกคำสั่งทั้งหมดที่ได้ทำ หลังจากคำสั่งผิดนั้นก่อนจึงจะใช้ Undo ยกเลิกคำสั่งที่ต้องการได้ ซึ่งทำได้โดยการคลิกเมาส์ปุ่ม ไปเรื่อยๆ โดยที่โปรแกรมนำเสนอจะบันทึกคำสั่งต่างๆ ที่เราได้กระทำไปล่าสุด 20 คำสั่ง ซึ่งเราสามารถสั่งยกเลิกได้ทีละคำสั่งเมื่อกดปุ่ม และถ้าหากเราเปลี่ยนใจไม่ต้องการยกเลิกคำสั่งที่ได้เพิ่ง Undo เราจะต้องคลิกเมาส์ปุ่ม ไปเรื่อยๆ เพื่อให้ทำคำสั่งต่างๆ ที่เราได้สั่งยกเลิกไป

สารบัญ

แก้ไข