โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การกำหนดตำแหน่งแท็บหยุด

แถบไม้บรรทัด

แก้ไข

แถบไม้บรรทัดจะปรากฏอยู่ส่วนบนของเอกสาร ทำหน้าที่แสดงตำแหน่งระยะกระโดด ขอบกระดาษ และพิกัดต่างๆ เพื่อสะดวกต่อการจัดวางรูปภาพ กราฟิกต่างๆ ทั้งนี้สามารถเปิด/ปิดแถบไม้บรรทัดได้จากเมนูคำสั่ง View, Ruler กรณีที่ต้องการให้แสดงแถบไม้บรรทัดในแนวตั้ง ให้เลือกคำสั่ง Tools, Options… จากนั้นคลิกเลือกกลุ่ม OpenOffice.org Writer เลือกบัตรรายการ View คลิกตัวเลือก Vertical ruler

Tab (แท็บ)

แก้ไข

เป็นตัวกำหนดย่อหน้าในเอกสาร เมื่อใดที่เรากดคีย์ จะมีผลให้ เลื่อนไปตามระยะที่ได้กำหนดไว้ โดยแต่ละจุดนั้นห่างจากกัน #5 นิ้ว (เราสามารถกำหนดระยะห่างนี้ใหม่ให้เหมาะกับลักษณะการทำงานของเราได้ จากตัวเลือก Tab stops)

กำหนดตำแหน่งแท็บหยุด คลิกเมาส์ที่ไม้บรรทัดตรงจุดที่เราต้องการกำหนดแท็บ สัญลักษณ์แท็บนั้นก็จะปรากฏบนไม้บรรทัด

Note การกำหนดระยะของ Tab stops ทำได้โดยเลือกเมนูคำสั่ง Tools, Options... แล้วคลิกเลือกรายการ OpenOffice.org Writer จากรายการด้านซ้ายของหน้าต่างทำงานคลิกเลือกรายการย่อย General ต่อด้วยรายการ Tab stops กำหนดค่าระยะกระโดด (Tab) บนแถบไม้บรรทัด

การยกเลิกแท็บ

วิธียกเลิกแท็บทำได้โดยการคลิกเมาส์ที่แท็บแล้วลากเมาส์แท็บนั้นออกจากบริเวณไม้บรรทัด ลองใช้แท็บที่กำหนด

เมื่อกำหนดแท็บเรียบร้อยมาลองใช้ประโยชน์ของแท็บแต่ละประเภทดังนี้

  1. เมื่อกดคีย์ เคอร์เซอร์จะเลื่อนไปยังตำแหน่งที่เรากำหนดแท็บไว้
  2. พิมพ์ข้อความลงไป
  3. กดคีย์ อีกครั้ง สังเกตเห็นว่า เคอร์เซอร์จะเลื่อนไปยังแท็บตำแหน่งถัดไป ให้ป้อนข้อความจนครบ และสังเกตแนวการจัดเรียงข้อความจากการใช้แท็บแต่ละชนิดสารบัญ

แก้ไข