โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การดัดแปลงวัตถุ

ภาพที่เราสร้างขึ้นมาประกอบกันนั้น อาจต้องใช้การปรับแต่งโดยการหมุนหรือบิดภาพให้ดูสวยงาม โดยใช้ชุดเครื่องมือ (Effect) จากแถบเครื่องมือวาด ต่อไปนี้เราจะมาดูการใช้เครื่องมือปรับแต่งแต่ละชนิดกัน

การหมุนวัตถุ ให้เราคลิกเมาส์เลือกเครื่องมือนี้มาหมุนวัตถุ


การพลิกวัตถุ โดยวัตถุจะพลิกตามแนวแกนที่เรากำหนดไว้ ซึ่งเราสามารถใช้เมาส์เพื่อเลื่อนแนวในทิศทางไหนก็ได้


การหมุนวัตถุแบบ 3 มิติ โดยวัตถุจะหมุนตามแนวแกนที่เรากำหนดไว้กลายเป็นรูป 3 มิติ ซึ่งเราสามารถใช้เมาส์เพื่อเลื่อนแนวในทิศทางไหนก็ได้


ปรับโค้งวัตถุตามเส้นรอบวง เป็นการดัดวัตถุให้โค้งตามเส้นรอบวงกลม


ปรับโค้งวัตถุตามเส้นแกน เป็นการดัดวัตถุให้โค้งตามเส้นแกนตั้งและแกนนอน


บิดวัตถุ เป็นการปรับสัดส่วนรูปทรงให้มีลักษณะตามต้องการ


การไล่ระดับสี เป็นการไล่สีจากสีอ่อน (0%) ไปสู่สีเข้ม (100%) หรือเป็นการไล่สีจากสีขาวสู่สีของวัตถุ


การไล่ระดับสี ถ้าวัตถุใส่สีพื้นที่แบบ Gradient เราสามารถใช้การไล่สีลักษณะนี้ได้ ซึ่งเป็นการไล่สีจากสีสองสีใน Gradient


แปลงรูปทรงมาตรฐานเป็นรูปทรงอิสระด้วยคำสั่ง Convert ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นการใช้งานคำสั่ง To Curve สร้างรูปหัวใจ

สารบัญ แก้ไข