โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การเพิ่มลูกเล่นในการนำเสนอในสไลด์

ในขณะที่มีการเปลี่ยนแผ่นสไลด์ เราสามารถที่จะกำหนดเอฟเฟ็กต์พิเศษ ในการกำหนดรูปแบบของสไลด์เพื่อใช้งานพรีเซนเตชั่นดูน่าติดตามและน่าสนใจมากขึ้น เช่น การให้สไลด์เลื่อนลงมาจากข้างบน หรือการหมุนข้อความ เป็นต้น นอกจากนั้นเรายังสามารถกำหนดให้มีเสียงประกอบได้อีกด้วย และจะกำหนดช่วงเวลาในการเปลี่ยนสไลด์แบบอัตโนมัติ หรือจะเปลี่ยนแผ่นสไลด์เมื่อเราคลิกเมาส์ที่สไลด์ก็ได้

เทคนิคในการแสดงชิ้นงานในแผ่นสไลด์

แก้ไข

ในหัวข้อแรกที่เราจะมาดูกัน คือ เทคนิคในการแสดงชิ้นงานในแผ่นสไลด์ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. เลือกคำสั่ง Slide Show>Custom Animation (การนำเสนอภาพนิ่ง> กำหนดภาพเคลื่อนไหวเอง)
 2. เลือกข้อความที่ต้องการกำหนดการเคลื่อนไหวลงไป
 3. เลือกปุ่ม Add (เพิ่ม) เพื่อเลือกรูปแบบการเคลื่อนไหว พร้อมกำหนดความเร็วในการนำเสนอ
 4. สังเกตที่สไลด์ จะแสดงตัวอย่างการเคลื่อนไหวตามที่กำหนดไว้
 5. จากนั้นทำการเลือกชิ้นงานที่ 2-3 จากนั้นกำหนดการเคลื่อนไหวลงไปโดยทำตามขั้นตอนที่ 2-3

เมื่อทำการนำเสนอชิ้นงานโดยการคลิกเมาส์ปุ่ม หรือเลือกคำสั่ง Slide Show>Slide Show (การนำเสนอภาพนิ่ง>นำเสนอภาพนิ่ง) จะได้ผลลัพธ์ ดังต่อไปนี้

การใส่เสียงให้ชิ้นงานในแผ่นสไลด์

แก้ไข

หลังจากที่เราได้กำหนดรูปแบบของการเปลี่ยนแผ่นสไลด์แล้ว เราก็จะมาใส่เสียงให้กับชิ้นงานแต่ละชิ้นในแผ่นสไลด์กัน เพื่อให้มีเสียงเกิดขึ้นขณะที่ชิ้นงานแต่ละชิ้นแสดงในสไลด์ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. เลือกข้อความที่ต้องการใส่เสียง
 2. คลิกเมาส์ปุ่ม (ตัวเลือกลูกเล่น) เพื่อเปิดหน้าจอคำสั่งใส่เสียง
 3. เลือกแท็บ Effect (ลูกเล่น) และคลิกกำหนดเสียงให้ชิ้นงานตามที่ต้องการ
 4. คลิกเมาส์ปุ่ม OK (ตกลง) เพื่อกำหนดเสียงให้กับชิ้นงาน

เมื่อต้องการกำหนดเสียงให้กับชิ้นงานอื่นๆ ในแผ่นสไลด์ก็สามารถทำได้ตามขั้นตอนที่ 2-4 ตามที่ได้กล่าวไปแล้ว จากนั้นให้นำเสนอชิ้นงานโดยการคลิกเมาส์ปุ่ม หรือเลือกคำสั่ง Slide Show>Slide Show (การนำเสนอภาพนิ่ง>นำเสนอภาพนิ่ง) ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะมีเสียงประกอบชิ้นงานที่แสดงบนแผ่นสไลด์

เลือกลำดับแสดงชิ้นงานในแผ่นสไลด์

แก้ไข

ในกรณีที่เราต้องการเปลี่ยนลำดับการแสดงของชิ้นงานในแผ่นสไลด์ ก็สามารถทำได้ง่ายๆ ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้


 1. เลือกที่แท็บ Custom Animation (ภาพเคลื่อนไหวกำหนดเอง)
 2. คลิกที่ชิ้นงานที่ต้องการเปลี่ยนแปลงลำดับ
 3. คลิกที่ เพื่อเลื่อนลำดับชิ้นงานลงไป หรือ เพื่อเลื่อนลำดับชิ้นงานขึ้นมา
 4. ชิ้นงานที่เลือกไว้ ถูกเปลี่ยนลำดับตามต้องการแล้ว

เมื่อนำเสนอชิ้นงานโดยการคลิกเมาส์ปุ่ม หรือเลือกคำสั่ง Slide Show>Slide Show (การนำเสนอภาพนิ่ง>นำเสนอภาพนิ่ง) จะได้ผลลัพธ์ที่ได้ ดังรูป

สารบัญ

แก้ไข