โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การเรียงข้อมูลในตาราง

การเรียงจะเป็นการจัดลำดับตัวอักษรในฟิลด์ที่เราเลือกไว้ เพื่อให้เราสามารถทำงานกับข้อมูลที่ต้องการได้รวดเร็วขึ้น การเรียงข้อมูลในตารางจะมีอยู่ 2 แบบ คือ การเรียงแบบน้อยไปมาก (Ascending) และมากไปน้อย (Descending) โดยเราต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ให้เราเลือกฟิลด์ที่ต้องการเรียง
  2. จากนั้นให้คลิกเมาส์ปุ่ม (Sort Ascending) ถ้าต้องการเรียงแบบน้อยไปมาก หรือคลิกเมาส์ที่ปุ่ม (Sort Descending) ถ้าต้องการเรียงแบบมากไปน้อย
  3. แถวข้อมูลในตารางจะถูกเรียงลำดับใหม่ตามฟิลด์ที่เลือก

สารบัญ

แก้ไข