โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การแทรกข้อมูล

เมื่อเราได้ป้อนข้อมูลไปสักระยะหนึ่ง และต้องการแทรกข้อมูลเพิ่มทั้งแถวหรือทั้งคอลัมน์ หรือเฉพาะบางเซลล์ในตารางก็สามารถทำได้ดังนี้

การแทรกข้อมูลทั้งแถว

แก้ไข

ถ้าเราต้องการแทรกข้อมูล 1 แถวในตารางที่มีข้อมูลอยู่แล้ว จะต้องเริ่มโดยการเพิ่มแถวว่างขึ้นมาก่อนแล้วจึงค่อยป้อนข้อมูลเข้าไป

  1. เลือกแถวที่ต้องการแทรกข้อมูล
  2. คลิกขวาที่เลขแถวนั้น จะปรากฏเมนูให้เลือกคำสั่ง Insert (แทรก)
  3. จะเกิดแถวใหม่เหนือแถวที่เลือกให้ป้อนข้อมูลที่ต้องการแทรกในแถวนั้น

การแทรกข้อมูลทั้งคอลัมน์

แก้ไข

เช่นเดียวกับการแทรกข้อมูลทั้งแถว ถ้าเราต้องการแทรกข้อมูลในตาราง 1 คอลัมน์ เราจะต้องเพิ่มคอลัมน์ว่างขึ้นมาก่อน จึงจะสามารถป้อนข้อมูลเข้าไปได้

  1. เลือกคอลัมน์ที่ต้องการแทรกข้อมูล
  2. คลิกเมาส์ขวา จะปรากฏเมนูให้เลือกคำสั่ง Insert (แทรก)
  3. จะเกิดคอลัมน์ใหม่ทางซ้ายคอลัมน์ที่เลือก ให้ป้อนข้อมูลที่ต้องการแทรกในคอลัมน์นั้น

NOTE

ในการแทรกคอลัมน์ใดคอลัมน์หนึ่ง หากในคอลัมน์นั้นได้มีแถวใดแถวหนึ่งที่เราได้ทำการผสานเซลล์เอาไว้ จะทำให้ไม่สามารถแทรกคอลัมน์นั้นได้ หากเราจะแทรกคอลัมน์นั้นจริงๆ จะต้องยกเลิกการผสานเซลล์ออกก่อน จึงจะสามารถทำการแทรกคอลัมน์นั้นได้

สารบัญ

แก้ไข