โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/รู้จักกับฐานข้อมูล

ในอันดับแรกให้เรามารู้จักกับความหมายของฐานข้อมูลกันก่อน ซึ่งฐานข้อมูล (Database) หมายถึง วิธีในการจัดการกับข้อมูลที่เรามีอยู่ เพื่อใช้งานได้ง่าย เช่น การเรียกดูข้อมูล หรือการเพิ่ม หรือลดข้อมูล เป็นต้น

เนื้อหาในบทนี้ จะเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบฐานข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็น ที่เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ โดยไม่ขึ้นกับโปรแกรมฐานข้อมูลใด และถึงแม้ว่าโปรแกรมฐานข้อมูลจะมีความสามารถสูงขนาดไหนก็ตาม แต่ถ้าเราไม่เข้าใจว่าจะใช้งานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ก็จะไม่สามารถดึงความสามารถทั้งหมดของโปรแกรมมาใช้ได้อย่างเต็มที่

สารบัญ แก้ไข