โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/แบ่งข้อความในเอกสารเป็นหลายคอลัมน์

แบ่งข้อความในเอกสารเป็นหลายคอลัมน์ แก้ไข

ในการจัดรูปแบบข้อความในเอกสาร อาจมีการจัดเป็นหลายคอลัมน์ เช่น ในหนังสือพิมพ์ หรือนิตยสารทั่วไป ดังตัวอย่างต่อไปนี้จะแบ่งออกเป็น 2 คอลัมน์

 1. เลือกเมนูคำสั่ง Format>Columns (รูปแบบ>คอลัมน์)
 2. จะปรากฏหน้าต่างแสดงการแบ่งจำนวนคอลัมน์ กำหนดจำนวนคอลัมน์ที่ต้องการในที่นี้เลือกกำหนดเป็น 2 คอลัมน์
 3. คลิกเมาส์ปุ่ม OK ข้อความในเอกสารจะถูกแบ่งเป็นหลายคอลัมน์ตามที่เราได้เลือกไว้

ยกเลิกการแบ่งข้อความหลายคอลัมน์ แก้ไข

วิธีการยกเลิกการจัดข้อความแบบหลายคอลัมน์ ทำได้โดยการเลือกเมนูคำสั่ง Format>Columns (รูปแบบ>คอลัมน์) เลือกรูปแบบคอลัมน์เช่นเดิมแต่ให้เลือกจำนวนคอลัมน์เพียงแค่คอลัมน์เดียวเท่านั้น


แสดงเลขลำดับและเครื่องหมาย Bullet หน้าข้อความ แก้ไข

สำหรับข้อความที่ประกอบด้วยหัวข้อ และลำดับรายการ จะต้องมีเลขลำดับหรือเครื่องหมาย Bullet หน้าแต่ละหัวข้อ เพื่อจัดให้เป็นประเด็นที่ชัดเจนแยกออกจากข้อความส่วนอื่น ซึ่งแทนที่จะต้องพิมพ์เอง เราสามารถกำหนดให้โปรแกรมเติมให้เราได้โดยอัตโนมัติ ดังนี้

 1. เลือกข้อความที่เราต้องการใส่เลขแสดงลำดับหรือ Bullet
 2. คลิกปุ่มNumbering จะปรากฏเลขลำดับหน้าข้อความ หรือคลิกปุ่ม จะปรากฏ Bullet หน้าข้อความ

หลังจากที่เราได้กำหนดให้แสดงเลขลำดับ หรือ Bullet แล้วให้เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ท้ายหัวข้อสุดท้าย และกดคีย์ จะปรากฏตัวเลขลำดับหรือ Bullet ต่อไป จากจุดนี้ถ้าเรากด ก็จะเป็นการเพิ่มเลขลำดับ หรือ Bullet ในบรรทัดที่ขึ้นใหม่ให้โดยอัตโนมัติ แต่ถ้าเราต้องการยกเลิกการใส่ตัวเลขลำดับให้ทำดังนี้

 1. คลิกเมาส์ในบรรทัดที่ต้องการยกเลิกการแสดงลำดับตัวเลข หรือ Bullet
 2. คลิกเมาส์ที่ปุ่ม ซ้ำลงไปอีกครั้งเพื่อยกเลิกการแสดงเลขลำดับ (จะเห็นว่าลำดับตัวเลขยังคงนับต่อไป ยกเว้นบรรทัดที่เราเลือก) หรือคลิกเมาส์ปุ่ม อีกครั้งเพื่อยกเลิกการแสดง Bullet ในบรรทัดนั้น

เปลี่ยนวิธีแสดงเลขลำดับ และหน้าตาของ Bullet แก้ไข

ในกรณีที่เราต้องการเปลี่ยนวิธีแสดงเลขลำดับจาก 1,2,3 เป็น i, ii, iii หรือต้องการเปลี่ยนหน้าตาของ Bullet ที่ใช้อยู่เป็บแบบอื่น โดยอาจนำตัวอักษรหรือภาพมาใช้แทน ก็สามารถกำหนดได้เองตามต้องการ

 1. เลือกข้อความที่เราต้องการเปลี่ยนวิธีแสดงเลขลำดับ หรือหน้าตาของ Bullet
 2. เลือกเมนูคำสั่ง Format>Bullets and Numbering (รูปแบบ>รายการ และรายการลำดับ) จะปรากฏหน้าต่างเลือกหน้าตาของ Bullet
 3. คลิกเมาส์เลือกรูปภาพที่เราต้องการใช้ จะมีตัวอย่างการแสดงลำดับให้เราเห็น
 4. คลิกเมาส์ปุ่ม OK การแสดงเลขลำดับ หรือหน้าตา Bullet ในข้อความที่เลือกจะเปลี่ยนไป

TIP แก้ไข

จากหน้าต่าง Bullets and Numbering (ลำดับตัวเลข/สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย) นอกจากสัญลักษณ์ Bullets ทั่วไปแล้ว เราสามารถเลือกสัญลักษณ์และตัวเลขนำหน้าแบบอื่นๆ ได้อีก โดยเลือกแท็บต่างๆ ดังนี้

สารบัญ แก้ไข