โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/เส้นบอกแนว

ถ้าในสไลด์มีองค์ประกอบต่างๆ เช่น ภาพ หรือข้อความที่เราต้องการจัดเรียงให้เป็นระเบียบในแนวเดียวกัน การใช้เส้นบอกแนวจะช่วยในการเปรียบเทียบตำแหน่งขององค์ประกอบเหล่านี้ได้

  1. คลิกเมาส์ปุ่มขวาเลือกคำสั่ง Grid>Visible Grid (Grid>มองเห็นเส้นแนว) โดยมีตัวเลือกอื่นๆ ดังนี้

• Visible Grid (มองเห็นเส้นแนว) ทำให้มองเห็นเส้นแนวทั้งแนวตั้งและแนวนอน

• Snap to Grid (ยึดตามเส้นตาราง) จัดวัตถุให้มาชิดกับเส้นแนว

• Grid to Front (เส้นแนวอยู่ด้านหน้า) แสดงเส้นแนวอยู่ด้านหน้าเสมอ

  1. จะปรากฏเส้นบอกแนวที่แสดงอยู่ในทางแนวนอนและแนวตั้ง

สารบัญ

แก้ไข