โอเพนออฟฟิศดอตอ็อก/การแก้ไขฟังก์ชั่น

สำหรับการแก้ไขฟังก์ชั่นนั้นคล้ายกับการแก้ไขสูตรคำนวณ แต่มีบางเทคนิคที่ขอแนะนำเพิ่มเติมที่จะช่วยให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

เปลี่ยนเซลล์ที่อ้างอิงในสูตร แก้ไข

การใช้ฟังก์ชั่นมักมีการอ้างอิงกลุ่มเซลล์ เมื่อใดที่เราดับเบิลคลิกเลือกเซลล์ที่มีฟังก์ชั่นที่ต้องการแก้ไข Calc จะแสดงฟังก์ชั่นที่ใช้ และแสดงกรอบสีล้อมรอบเซลล์ในตารางที่ถูกอ้างอิงในฟังก์ชั่น ถ้าเราต้องการเปลี่ยนเซลล์ที่อ้างอิง ให้เลื่อน ไปที่กรอบสี จากนั้นให้คลิกและแดรกเมาส์ไปยังเซลล์ใหม่ที่ต้องการอ้างอิงแทน ดังตัวอย่าง ถ้าเราใช้ฟังก์ชั่น =SUM(E5:E9) ในเซลล์ E13 และต้องการเปลี่ยนเป็นเซลล์ที่อ้างอิงเป็น =SUM(C5:C9) วิธีที่เร็วที่สุดคือดับเบิลคลิกที่เซลล์ E10 Calc จะแสดงกรอบสีล้อมเซลล์ E5 ถึง E9 ที่ฟังก์ชั่นอ้างอิง เลื่อน มาที่ขอบเส้นกรอบสี ต่อจากนั้นให้คลิกและแดรกเม้าส์กรอบสีมาครอบเซลล์ C5 ถึง C9 ในตารางแทน เมื่อเรากดปุ่ม ฟังก์ชั่นที่เราแก้ไขเปลี่ยนไปอ้างอิงเซลล์ใหม่ที่กำหนด

เปลี่ยนขอบเขตการอ้างอิงเซลล์ในฟังก์ชั่น แก้ไข

ถ้าเราต้องการเปลี่ยนขอบเขตกลุ่มเซลล์ที่ฟังก์ชั่นอ้างอิง เช่น ต้องการเปลี่ยนจากกลุ่มเซลล์ E5 ถึง E7 ที่ฟังก์ชั่น SUM อ้างอิงในตัวอย่าง ให้มีขอบเขตเป็น E5 ถึง E9 แทน ให้ดับเบิลคลิกที่ฟังก์ชั่นในเซลล์ E10 โปรแกรม Calc แสดงกรอบสีล้อมรอบเซลล์ E5 ถึง E7 ที่ถูกอ้างอิงในฟังก์ชั่นเลื่อน ไปชี้ที่มุมขวาล่างของกรอบสี (จะเปลี่ยนเป็น ) จากนั้นเราสามารถคลิกและแดรกเมาส์เพื่อปรับให้กรอบสีล้อมรอบเฉพาะเซลล์ที่เราต้องการอ้างอิงได้ ซึ่งในตัวอย่าง เราปรับให้กรอบเซลล์นั้นล้อมรอบเฉพาะเซลล์ E5 ถึง E9 เมื่อเรากด ฟังก์ชั่นที่เราแก้ไขจะเปลี่ยนไปอ้างอิงเซลล์ตามขอบเขตที่กำหนด

ขอความช่วยเหลือในการแก้ไขฟังก์ชั่น แก้ไข

ในการแก้ไขฟังก์ชั่นถ้าเราต้องการให้ Calc แสดงหน้าจอย่อยอธิบายรายละเอียดการใช้ฟังก์ชั่น ให้คลิกเมาส์เลือกเซลล์ที่มีฟังก์ชั่นที่ต้องการแก้ไขและเลือกคำสั่ง Insert>Function (แทรก>ฟังก์ชั่น) จะเข้าสู่หน้าต่างฟังก์ชั่นอัตโนมัติ ซึ่งจะอธิบายหน้าที่ของฟังก์ชั่นนั้น ความหมายของอาร์กิวเม้นท์ต่างๆ ที่ใช้ และผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณในเซลล์นั้น เพื่อให้เราสามารถแก้ไขฟังก์ชั่นได้ตามต้องการ จากนั้นให้คลิกเมาส์ปุ่ม หรือกดปุ่ม เมื่อเสร็จสิ้น วิธีนี้เหมาะสำหรับคนที่ยังไม่คุ้นเคยกับการใช้ฟังก์ชั่น และต้องการความช่วยเหลือ

สารบัญ แก้ไข